ŹRÓDŁA INFORMACJI

HISTORIA RODZINY GENEZA NAZWISKA  REJESTR SZLACHTY

 HERB NASZEGO RODU GNIAZDO NASZEGO RODU

 

 1. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wyd.II dr Marek Jerzy Minakowski, Kraków 2005.

 2. Aleksander Jabłonowski,
  a) Lustracye królewszczyzn ziem ruskich.
  b) Rewizya zamków ziemi wołyńskiej.
  c) Wołyń i Podole. d) Ukraina Źródła Dziejowe 'P. V. VI.
  XIX - XXII. Warszawa.

 3. Adolf Pawiński.
  a) Źródła Dziejowe. T. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII i XVIII. Polska XVI wieku, pod względem geograficzno-statystycznym.
  b) Kodeks dyplomatyczny. Manuskrypt.

 4. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

 5. Bartosz Paprocki Gniazdo cnoty, Kraków, 1578.

 6. Bartosz Paprocki, Herby Rycerstwa Polskiego, 1584.

 7. Andrzej Brzezina Winiarski, Herby Szlachty Rzeczypospolitej,  Warszawa 2006.

 8. Halicz i okolice. Halicz 1997.

 9. Stanisław Vincenz. Po stronie dialogu, Tom I, Warszawa 1983.

 10. W.A.Serczyk Historia Ukrainy, Wrocław 1990.

 11. Tadeusz Gaj, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003 oraz korespondencja 2008.

 12. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, 1904-1917.

 13. Selim Mirza-Juszeński Chazbijewicz na łamach Verbum Nobile.

 14. Filip Sulimierski i Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, Tom XV, Warszawa 1880-1914.

 15. Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004.

 16. Wydawnictwa komisyi hist. Akademii Umiejętności w Krakowie.
  Scriptores rerum polonicarum, Kraków.

 17. Leon Polaczek. Spis rodzin szlachty polskiej, Kraków 1894.

 18. Juliusz hr. Ostrowski, Księga Herbowa Rodów Polskich, Warszawa 1897.

 19. Piotr Nałęcz Małachowski, Zbiór Nazwisk Szlachty, Lublin 1805.

 20. Oswald Zaprzaniec, Elektorów Poczet, Lwów 1845.

 21. Michał Mucharem Adamowicz, Tatarzy w Państwie Wielkiego Księcia Witolda, 2007.

 22. Instytut Języka Polskiego, Pracownia Antroponimiczna.
  Opracowania, 2006 oraz dr
  Elena Palinciuc, 2008.

 23. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poradnia Językowa.
  dr Mirosław Bańko, 2003.

 24. Słownik genealogiczny – leksykon. Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich Red.Marcin Niewalda, konsult.: Andrzej Kostrzewski, dr Waldemar Niewalda, dr Halina Rojkowska, mgr Monika Chojnicka, Czesław Malewski.