Comega zaprasza!

Comega zaprasza!

   
   

 

 

HISTORIA RODZINY

 

GENEZA NAZWISKA

 

HERB RODZINY

 

GNIAZDO RODU

 

REJESTR SZLACHTY

 

STRONA DOMOWA


 


Genealogia i Heraldyka

Genealogia - Religia - HistoriaGenealogia i Rodzina


 

 Nazwisko rodowe Lesień pochodzi od przezwiska, prawdopodobnie przydomku szlacheckiego Lesnow (czyt.leśniow) – zawołania szlacheckiego, a to od wyrazu pospolitego leśny. Leśniowie oznaczało herbownych herbu Grabie w liczbie mnogiej, Lesień (przezwisko) w liczbie pojedynczej. Potwierdzenie faktu posługiwania się zawołaniem Lesnow dali Borzek Grabia i jego syn Mikołaj, (herbu Grabie), świadcząc w 1416r. w Kościanie Wężykowi przy wywodzie szlachectwa. Obydwie formy nazwiska funkcjonują do dziś. Różne zapisy nazwiska Lesien w staropolszczyźnie odzwierciedlają ówczesną grafię. Będąc pochodną nazwy rodziny, same nie odmieniają się. Nazwisko Leśny etymologicznie pochodzi od przezwiska, określenia pochodzącego od wyrazu pospolitego. Przezwisko wynikające z miejsca zamieszkania (mieszkający w lesie), związanego zapewne z życiem w stepie, leśnym lub pod lasem. Forma Leśnia powstała wskutek odmiany nazwiska Leśny, przez zgubienie wstawnego „e”. Wskutek nie wymawiania niektórych głosek, modyfikacji w celu ułatwienia wymowy uległo nazwisko Lesień na Lesien, Leśny na Lesny i Lesnow na Lesnau. Do 1850 roku nazwiska były często i mocno modyfikowane nawet w obrębie danej rodziny. Modyfikacje polegały na zmianach pisowni oraz poprzez przyrostki. Ostatnią zmianą była odnotowana w metryce rusyfikacja nazwiska Lesień na Lesin.  Można uznać, że proces rozwijania nazwisk zakończył się po 1850 roku. Nazwisko spotykamy w różnych i licznych formach:
Lesień(n),
Leśny(a), Lesny(a), Leśnia(o), Lesin, Lesnow, Leśniow(ie) i Lesnau. Z rodziną związane są również osoby noszące nazwisko Wilczek, potomkowie Pełki Wołczka v.Wilczka z Długiego.

 

  ŹRÓDŁA  

 

RODZINA NA KARTACH HISTORII  ZNANI, SŁAWNI, ZASŁUŻENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina liczy w Polsce około 1900 osób, (bez Wilczków) .