Gubernia Kijowska

1795-1834

  Gubernia PODOLSKA  Gubernia KIJOWSKA   Gubernia WOŁYŃSKA

A

Б

В

Г

Д

E

Є

Ж

З

И

I

Й

К

Л

М

A

B

W

H

D

E

Je
Ie

Ż

Z

Y

I

J

K

L
Ł

M

Н

O

П

Р

C

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

N

O

P

R

S

T

U

F

Ch

C

Cz

Sz

Szcz

Ju
Iu

Ja
Ia

ZINDEKSOWANO NAZWISKA: od A do B, J, od Szcz do Ju

STRONA W BUDOWIE