Comega zaprasza!

Comega zaprasza!

   
   

 

 

HISTORIA RODZINY

 

GENEZA NAZWISKA

 

HERB RODZINY

 

GNIAZDO RODU

 

REJESTR SZLACHTY

 

STRONA DOMOWA


 


Genealogia i Heraldyka

Genealogia - Religia - HistoriaGenealogia i Rodzina


 

RODZINA NA KARTACH HISTORII  ZNANI, SŁAWNI, ZASŁUŻENI

 

Gniazdem rodziny jest wieś Długie w halickim (Dołhe, ukr.: Довге, wieś w dawnym powiecie trembowelskim, obecnie w Rejonie terebowlańskim, obwód tarnopolski, 7 km na południe od Trembowli u zbiegu rzek Dereniówki i Seretu). Dobra nadano w XV wieku z dóbr królewskich,
w zamian za obowiązek służby wojennej konnej, z szablą, na własny koszt. Źródła podają, że Jakób Lesien z Długiego (pisownia imienia oryginalna) okazał się w 1464r. listem królewskim na lokację wsi na rzece Dereszniowicze (hist.), Dereniówka w halickim. Od niego początek bierze rodzina Leśny. Od Pełki
Wołczka v.Wilczka z Długiego, Komornika w Trembowli w 1458r. bierze początek rodzina Wilczków. Od Mikołaja Lesień z Długiego, podstarościego w Haliczu w 1464r., (Halicz – miasto nad Dniestrem, zachodnia Ukraina obwód iwanofrankowski, do 1939r. woj.stanisławowskie) początek bierze rodzina Lesień.

 

 

 

 

 

 

 

                                        ŹRÓDŁA