GALERIA ZDJĘĆ

HISTORIA RODZINY GENEZA NAZWISKA  REJESTR SZLACHTY

 HERB NASZEGO RODU GNIAZDO NASZEGO RODU

Kuzynka Stefanii Kucharskiej (później Lesień) Jola Drążek z bratem - 1935r.
 

 

Józef Kraszkiewicz (dziadek Haliny) 
U
22.12.1953r. - 1939r.
 

 

Jan Bijak (dziadek Haliny)
U 7.2.1972r. - 1940r.

 

Marian Lesień (ojciec Mieczysława)
U
12.3.2005r. - 1940r.

 

Stefania Kucharska (później Lesień,  matka Mieczysława) - 1940r.

 

Wawrzyn Kucharski (stryj Stefanii Kucharskiej),
z żoną Janiną i dziećmi - 1941r.

 

Z lewej Marianna Kucharska (później Wielińska) z siostrą Stefanią Kucharską (później Lesień) - ok.1941r.

 

Leokadia Kraszkiewicz (później Bijak, matka Haliny) U 13.3.1969r. - 1941r.
 

 

Podwójne zdjęcie ślubne.
U dołu Stanisława Kucharska z domu Lesień (siostra Mariana)
U 7.10.1956r. Pośrodku  Stefania Lesień z domu Kucharska (siostra Kazimierza) oraz Marian Lesień U 12.3.2005r.
U góry Kazimierz Kucharski -16.8.1948r.

 

Halina Bijak (później Lesień) z bratem Ryszardem - 1950r.
 

 

Jadwiga Lemańczyk z domu Oksień i Marian Lemańczyk
U
15.1.1995r. (dziadkowie Agnieszki), z córką Elżbietą Lemańczyk (później Pomarańska, matka Agnieszki)
U 28.2.2006r. - 1952r.
 

 

Anna Lemańczyk (później Kardacz)
z siostrą Elżbietą Lemańczyk (później Pomarańska)
U 28.2.2006r. - 1954r.
 

 

W III szeregu, od lewej stoją Kazimierz Kucharski, Marian Lesień U 12.3.2005r., Franciszek Wieliński U 1.9.1987r.,
na ręku syn Romuald, Zygmunt Kucharski
U 25.1.1975r.
W II szeregu, od lewej stoją Helena Kucharska (2 żona Kazimierza)
U 23.12.2006r., na ręku córka Mariola, Stefania Lesień (żona Mariana), Marianna Wielińska (żona Franciszka), Wiktoria Kucharska U 7.5.1994r., Stefania Kucharska (żona Zygmunta) U 6.2.1991r., Szmajowa (teściowa Zygmunta).
W I szeregu stoją od lewej dzieci Sławomir Kucharski (syn Zygmunta), Maria Lesień (córka Mariana), Alicja, Albina i Wiesława (córki Zygmunta). Kucają od lewej dzieci Zdzisław, Ryszard, Edward (synowie Kazimierza) - 1959r.

 

 

Szmajowa, matka Stefanii Kucharskiej, (teściowa Zygmunta Kucharskiego).
Z prawej Wiktoria Kucharska z domu Ścieszko, (matka Stefanii, Zygmunta
i Kazimierza, babka Mieczysława)

U
7.5.1994r. - 1959r.
 

 

Halina Bijak (później Lesień, matka Przemysława) - 1965r.
 

 

Stefania Lesień z matką Wiktorią Kucharską z domu Ścieszko U 7.5.1994r., z dziećmi Julianem Lesień
i Marią Lesień (później Juszczak) - ok.1966r.
 

 

Zofia Kraszkiewicz z domu Cicha (babka Haliny) U 19.2.1991r. - 1968r.
 

 

Z lewej Mieczysław Lesień (ojciec Przemysława), w środku Halina Bijak (później Lesień, matka Przemysława),
z prawej Jan Bijak (ojciec Haliny)

U
28.5.1995r. - 1968r.
 

 

W II szeregu, od lewej stoją Kazimierz Kucharski, Helena Kucharska (2 żona Kazimierza) U 23.12.2006r., Marian Lesień U 12.3.2005r., córka Jana Maria Bijak (później Jaźwiecka), Jan Bijak  U 28.5.1995r.
W I szeregu, od lewej dzieci Kazimierza Jutek Kucharski i Mariola Kucharska (później Stecko), córka Mariana Maria Lesień, (później Juszczak), córki Zygmunta Kucharskiego Albina Kucharska (później Kłos) i Wiesława Kucharska (później Demarczyk) - 1969r.

 

Przemysław Lesień
(syn Mieczysława i Haliny) - 1970r.
 

 

Elżbieta Lemańczyk (później Pomarańska, matka Agnieszki) U 28.2.2006r. - 1970r.

 

Z lewej Daniel Lesień (syn Mariana i Stefanii), w środku Przemysław Lesień
(syn Mieczysława i Haliny), z prawej Maria Juszczak z domu Lesień (córka Mariana i Stefanii) - 1978r.
 

 

Inga Lesień (obecnie Kurzawińska,
córka Mieczysława i Haliny, siostra Przemysława) - ok.1985r.
 

 

Prof.dr hab. UMK Mariusz Lemańczyk,
(syn Mariana i Jadwigi zd.Oksień, 
brat Elżbiety, wujek Agnieszki).
I Półmaraton Świętych Mikołajów -2003r.
Źródło: Forum Akademickie

 

Agnieszka Elżbieta Nowicka-Lesień
(córka Romana i Elżbiety Pomarańskiej
z domu Lemańczyk) z synem
Tymoteuszem Przemysławem Lesień
(syn Przemysława) - 2006r.
 

 

Agnieszka Elżbieta Nowicka-Lesień
(żona Przemysława) z Konradem Amadeuszem Lesień i Tymoteuszem Przemysławem Lesień
(synowie Przemysława) - 2007r.
 

 

Przemysław Lesień z synem Tymoteuszem Przemysławem - 2007r.

 

 

Joanna Karolina Lesień i Tymoteusz Przemysław Lesień
(córka i syn Przemysława) - 2008r.


 

 

 

 

Daniel Lesień (syn Mariana) z żoną Patrycją z domu Mróz - 2008r.